โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

  1. นายประพันธ์   เด่นศิริโยธา                              ประธานกรรมการ
  2. นายสือ             ยศโสธร                                  กรรมการ
  3. นายเหล่า          แซ่จาง                                   กรรมการ
  4. นายชัยพรรณ   ศักดิ์ทนทอง                            กรรมการ
  5. นายสมชาย      ภูริปรัชญาทร                          กรรมการ
  6. นายวีระพงษ์    แซ่ฟุ้ง                                      กรรมการ
  7. นางมลฤดี        อาทรประชาชิต                       กรรมการ
  8. นายพัด                        รักสุข                           กรรมการ
  9. นายอภิชัย    สมบัติใหม่                               กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:19:27 น.

โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: maisuksan_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมบูรณ์ จุ่มจันทร์ โทรศัพท์: 0612684885 อีเมล์: pauypf@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]