โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน

  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ประจำปีการศึกษา 2558

   

  1. เด็กหญิงศุชนันท์  เด่นศิริโยธา                                  ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยศโสธร                                  รองประธานนักเรียน
  3. เด็กหญิงสโรชา  ลีลาธรรมสัจจะ                                เหรัญญิก
  4. เด็กชายบุญชู   แซ่ฟุ้ง                                              กรรมการ
  5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อนุรักษ์บรรพต                          กรรมการ
  6. เด็กหญิงนุชนาฏ  แซ่หาง                                         กรรมการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:19:27 น.

โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: maisuksan_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมบูรณ์ จุ่มจันทร์ โทรศัพท์: 0612684885 อีเมล์: pauypf@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]