• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  
  ชื่อ-นามสกุล  : นายสมบูรณ์ ไกลถิ่น
  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคูณวุฒิ
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : พระครูโกศล ธรรมภาณ  
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายจรัญ นวลคำ   
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายสมชาย เก่งกล้า   
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายจตุพล จันทร์สม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากองค์กรชุมชน 
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายสะอาด อิสระ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากองค์กรชุมชน 
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายบรรจง จอมศิลา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                                       
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายเอนก กาวิน 
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายพงษ์ศักดิ์ โนเลี่ยม
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากองค์กรชุมชน 
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายสมคิด แก้วกาวี 
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ  
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายเพียร แก้วนวน   
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายเลียม กาสี      
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา  
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายสมิง เป็กธนู     
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา  
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : นายณัฐฉัตร อนันต์วรชัย
  ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
     

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 11:42:12 น.

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2152 อีเมล์: mai.ya168
เว็บมาสเตอร์:: ทรงศักดิ์ สุโพธิณะ โทรศัพท์: 0877270087 อีเมล์: mancraii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]