• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชื่อ-นามสกุล  : นายสมบูรณ์ ไกลถิ่น
  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคูณวุฒิ
  เบอร์โทร :                            
  ชื่อ-นามสกุล  : พระครูโกศล ธรรมภาณ  
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-นามสกุล  : นายจรัญ นวลคำ   
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-นามสกุล  : นายสมชาย เก่งกล้า   
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-นามสกุล  : นายจตุพล จันทร์สม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากองค์กรชุมชน 
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-นามสกุล  : นายสะอาด อิสระ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากองค์กรชุมชน 
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-นามสกุล  : นายบรรจง จอมศิลา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  เบอร์โทร        :                                           
  ชื่อ-นามสกุล  : นายเอนก กาวิน 
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-นามสกุล  : นายพงษ์ศักดิ์ โนเลี่ยม
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากองค์กรชุมชน 
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-นามสกุล  : นายสมคิด แก้วกาวี 
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-นามสกุล  : นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ  
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
  ชื่อ-นามสกุล  : นายเพียร แก้วนวน   
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
  ชื่อ-นามสกุล  : นายเลียม กาสี      
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา  
  ชื่อ-นามสกุล  : นายสมิง เป็กธนู     
  ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา  
  ชื่อ-นามสกุล  : นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ 
  ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกานต์สินี กระภูฤทธิ์

 • นางกีรติญา สีสง่าสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,158
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2152 อีเมล์: mai.ya168
เว็บมาสเตอร์:: ทรงศักดิ์ สุโพธิณะ โทรศัพท์: 0877270087 อีเมล์: mancraii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]