• คณะกรรมการนักเรียน
 •  
  ชื่อ-นามสกุล   : เด็กหญิงกนกขวัญ เอมโอษฐ   
  ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
  ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
     
   
  ชื่อ-นามสกุล   : เด็กหญิงพิมลภัส เป็งแก้ว
  ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
  ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
     
   
  ชื่อ-นามสกุล       : เด็กหญิงอริสรา แก้วเทพ         
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  ระดับชั้น          : ประถมศึกษาปีที่ 6                        
     
   
  ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธวัลยา จันทร์ทอง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  ระดับชั้น        : ประถมศึกษาปีที่ 6
     
   
  ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสัณห์สิรี เวียนรอบ
  ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
  ระดับชั้น        : ประถมศึกษาปีที่ 6   
     
   
  ชื่อ-นามสกุล  : เด็กหญิงสุธิมนต์ กองสอน
  ตำแหน่ง  : ประชาสัมพันธ์   
  ระดับชั้น          : ประถมศึกษาปีที่ 6             
     
   
  ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภัสสรา แผนจะบก
  ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
  ระดับชั้น        : ประถมศึกษาปีที่ 6
     
   
  ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศ์ภรณ์ กันคำ
  ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
  ระดับชั้น        : ประถมศึกษาปีที่ 6               
     
   
  ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนายุต คำปัญญา
  ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
  ระดับชั้น        : ประถมศึกษาปีที่ 6       
     
   
  ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพรหมพล ปันทิพย์
  ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
  ระดับชั้น        : ประถมศึกษาปีที่ 6
     
   
  ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีรากร พนะการ
  ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
  ระดับชั้น        : ประถมศึกษาปีที่ 6     
     
   
  ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูริณัฐ ไชยมงคล
  ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
  ระดับชั้น        : ประถมศึกษาปีที่ 6                  
     
   
  ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรพงศ์ ทะนะวงศ์
  ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
  ระดับชั้น        : ประถมศึกษาปีที่ 6     
     
   
  ชื่อ-นามสกุล   : เด็กชายอธิมาตร แก้วมูล    
  ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน               
  ระดับชั้น       : ประถมศึกษาปีที่ 6           
     
   
  ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเมธัส แก้วจำปา
  ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
  ระดับชั้น          : ประถมศึกษาปีที่ 6           
     
   
  ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวี ณิปุณะ    
  ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
  ระดับชั้น        : ประถมศึกษาปีที่ 6         
     
   
  ชื่อ-นามสกุล            : เด็กชายธนัฐพงษ์ กาศสนุก
  ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
  ระดับชั้น              : ประถมศึกษาปีที่ 6                            
     
   
  ชื่อ-นามสกุล    : เด็กหญิงศิริกานดา จันทร์ทอง
  ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
  ระดับชั้น          : ประถมศึกษาปีที่ 6                      
     

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 11:42:12 น.

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2152 อีเมล์: mai.ya168
เว็บมาสเตอร์:: ทรงศักดิ์ สุโพธิณะ โทรศัพท์: 0877270087 อีเมล์: mancraii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]