โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  1. นายอดิพงษ์   ไกลถิน   ประธานกรรมการ

   2. นายบุญเชิญ  ชายวิชัย  รองประธานกรรมการ

  3. น.ส.วนิดา       เทพพรม  กรรมการ

  4. นางพิมพ์จันทร์  นันต๊ะแขม กรรมการ

  5. นายอุดม      ไชยวิชิต     กรรมการ

  6. นางศรีคำ     นันตาไชยวุฒิ กรรมการ

  7. นายสง่า     อิ่นคำ          กรรมการ

  8. นายธนพร   มหาวรรณ    กรรมการ

  9. นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:51:16 น.

โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2178 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธนพร พิกุล โทรศัพท์: 0884158032 อีเมล์: thanaphorn1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]