โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  1. นายอดิพงษ์   ไกลถิน   ประธานกรรมการ

   2. นายบุญเชิญ  ชายวิชัย  รองประธานกรรมการ

  3. น.ส.วนิดา       เทพพรม  กรรมการ

  4. นางพิมพ์จันทร์  นันต๊ะแขม กรรมการ

  5. นายอุดม      ไชยวิชิต     กรรมการ

  6. นางศรีคำ     นันตาไชยวุฒิ กรรมการ

  7. นายสง่า     อิ่นคำ          กรรมการ

  8. นายธนพร   มหาวรรณ    กรรมการ

  9. นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:51:16 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพิมพ์จันทร์ นันต๊ะแขม

 • นางผ่องศรี รู้ธรรม

 • ผลงานนักเรียน
 • รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงสากล นักเรียนชาย ระดับประถมศึกษา  ระดับภาคเหนือ  ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,182
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2178 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล โทรศัพท์: 0926248235 อีเมล์: sirichoke.2515@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]