โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  วิสัยทัศน์   

            เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนางานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยนักเรียนด้าน การกิน อยู่  ดู  ฟัง  เป็นอย่างวิถีไทย  วิถีพุทธ         วิถีแห่งความพอเพียง 

  เอกลักษณ์โรงเรียน

            เป็นสถานศึกษาที่น่าอยู่ น่าเรียนรู้  เคียงคู่วัฒนธรรมไทย

  สีประจำโรงเรียน

            สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญในการทำความดี

            สีขาว  หมายถึง  ความสะอาดบริสุทธิ์แห่งปัญญา

   

  ปรัชญา : สุวิชาโน  ภวํโหติ   ผู้มีความรู้ที่ดี  เป็นผู้เจริญ

  คำขวัญ : รู้หน้าที่  มีวินัย  ยิ่งใหญ่คุณธรรม ลึกล้ำวิชาการ ประสานชุมชน

   

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์”

             “มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:51:16 น.

โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2178 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธนพร พิกุล โทรศัพท์: 0884158032 อีเมล์: thanaphorn1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]