โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๑.

  นายสมนึก

  ธะนะด้วง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

    ประธานกรรมการ

  ๒.

  นายแก้ว

  สุนันต๊ะ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

    รองประธานกรรมการ

  ๓.

  นายสี

  อิ่นคำ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    กรรมการ

  ๔.

  นายอัมพร

  เวทศักดิ์   

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

    กรรมการ

  ๕.

  นายอภิวัฒน์

  เวทศักดิ์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

    กรรมการ

  ๖.

  นายรินทร์

  ปัญญานะ

  ผู้แทนผู้ปกครอง 

    กรรมการ

  ๗.

  พระอาแซ่

  อริยวํโส  

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

    กรรมการ

  ๘.

  นายจรวด

  ประดับ

  ผู้แทนครู

    กรรมการ

  ๙.

  นายศักดิ์ชัย

  คลี่ใบ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

    กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:52:37 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจันทราวดี คำสุขใส

 • นางไอลดา คำมีผลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,917
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2155 อีเมล์: hrwschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ชัย คลี่ใบ โทรศัพท์: 0895532824 อีเมล์: krudentt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]