โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๑.

  นายสมนึก

  ธะนะด้วง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

    ประธานกรรมการ

  ๒.

  นายอำนวย

  สมปาน

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

    รองประธานกรรมการ

  ๓.

  นายสวาท

  เชียงรินทร์

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    กรรมการ

  ๔.

  นายสมฤทธิ์

  ไกลถิ่น  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

    กรรมการ

  ๕.

  นายโชคชัย

  ไกลถิ่น

  ผู้แทนศิษย์เก่า

    กรรมการ

  ๖.

  นายสมคิด

  กาวิจันทร์

  ผู้แทนผู้ปกครอง 

    กรรมการ

  ๗.

  พระอาแซ่

  อริยวํโส  

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

    กรรมการ

  ๘.

  นายจรวด

  ประดับ

  ผู้แทนครู

    กรรมการ

  ๙.

  นายศักดิ์ชัย

  คลี่ใบ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

    กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-24 15:50:52 น.

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2155 อีเมล์: hrwschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ชัย คลี่ใบ โทรศัพท์: 0895532824 อีเมล์: krudentt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]