โรงเรียนบ้านม่วงยาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงยาย
  ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ โทรศัพท์
  1 นายสวาท รวมจิตร ประธา่นกรรมการ 26 หมู่ 5 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

  0810255899, 0933192927

  2 นายสิทธิรัตน์ บุญยวง    รองประธานกรรมการ 98/1 หมู่ 2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  0810298812
  3 นายบุญวาท  บุดดี    กรรมการ 41 หมู่ 2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  0806714329
  4 นายจำเนียร บัวแก้ว กรรมการ 108 หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  0987587729
  5 พระครูอภินัฐ สุภัทโท กรรมการ หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย   
  6 นายนิมากร บุดดี กรรมการ 12/4 หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  0851062234
  7 นายบุญวาท บุดดี กรรมการ 41 หมู่ 2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  0806714329
  8 นายเกษม นันชัย กรรมการ 91 หมู่ 1 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  0918511859
  9 นางผ่องพรรณ บุดดี  กรรมการ หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  0895574446
  10 นายอุดม บุดดี กรรมการและเลขานุการ หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  0899536446

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-29 06:52:37 น.

โรงเรียนบ้านม่วงยาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-8230 อีเมล์: banmuangyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พูนผล พิลาจันทร์ โทรศัพท์: 0848056321 อีเมล์: poonpon04@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]