โรงเรียนบ้านม่วงยาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

  โรงเรียนบ้านม่วงยายมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา จัดการศึกษาเรียนร่วม สร้างความเสมอภาค เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน โดยมีสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและผู้เรียนสามารถทำงานและเรียนรู้อย่างมีความสุข ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

   

  ปรัชญา

  เรียนเพื่อพัฒนาตน  คนพัฒนาสังคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-29 06:52:37 น.

โรงเรียนบ้านม่วงยาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-8230 อีเมล์: banmuangyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พูนผล พิลาจันทร์ โทรศัพท์: 0848056321 อีเมล์: poonpon04@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]