โรงเรียนบ้านแจมป๋อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายบัญชา      ชัยวงศ์             ประธานคณะกรรมการฯ
  ๒. นายธวัชชัย    ชัยวงศ์              รองประธานฯ
  ๓. นายวีระศักดิ์   ชัยวงศ์               กรรมการ
  ๔. นายหล้า   ชัยวงศ์                    กรรมการ
  ๕. นายชินราช  เดชมนต์               กรรมการ
  ๖. นายคำน้อย      ชัยวงศ์              กรรมการ
  ๗. นายธิติพงษ์  นันชัย                   กรรมการ
  ๘. ดต.จำเนียร   บ้านสระ                กรรมการ
  ๙. นายภูวดล  อินตา                       กรรมการ
  ๑๐. นายณรงศักดิ์  ชัยวงศ์              กรรมการ
  ๑๑. นายพิทักษ์   ชัยวงศ์                กรรมการ
  ๑๒. นายหวัน  ทรายคำ                   กรรมการ
  ๑๓. นายทองใบ   คำพร                  กรรมการ
  ๑๔. นายไพศาล   ชัยวงศ์               กรรมการ
  ๑๕. นาอุดม  ผลดี                         กรรมการและเลขาฯ
  ๑๖. นายสายันต์   รวมจิตร              กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:32:44 น.

โรงเรียนบ้านแจมป๋อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053196025 อีเมล์: mattikachaisangkham@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิภารัตน์ สมณช้างเผือก โทรศัพท์: 0879637728 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]