โรงเรียนบ้านแจมป๋อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑. เด็กหญิงสุพรรษา    อินตา                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ประธานนักเรียน
  ๒. เด็กหญิงปราณปริยา      ปานแสง      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   รองประธานนักเรียน
  ๓. เด็กชายกฤษณะะ  ชัยวงศ์                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   รองประธานนักเรียน
  ๔. เด็กหญิงเนตรชนก  มานวล               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   รองประธานนักเรียน
  ๕. เด็กหญิงหทัยชนก  มานวล               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   กรรมการ
  ๖. เด็กชายธุวพร   อินตา                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   กรรมการ
  ๗. เด็กหญิงอนุธิดา  ชัยวงศ์                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   กรรมการ
  ๘. เด็กชายสมศักดิ์  ชัยวงศ์                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   กรรมการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:32:44 น.

โรงเรียนบ้านแจมป๋อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053196025 อีเมล์: mattikachaisangkham@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิภารัตน์ สมณช้างเผือก โทรศัพท์: 0879637728 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]