โรงเรียนบ้านแจมป๋อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

              โรงเรียนบ้านแจมป๋อง  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาพกาย   สุขภาพจิตดี  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  ยึดการมีส่วนร่วมของชุมชน
    ในการจัดการศึกษา

     

    ปรัชญา

               ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:32:44 น.

โรงเรียนบ้านแจมป๋อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053196025 อีเมล์: mattikachaisangkham@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประกาย ชัยวงศ์ โทรศัพท์: 0882687526 อีเมล์: mangasihang@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]