โรงเรียนบ้านแจมป๋อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนบ้านแจมป๋อง  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาพกาย   สุขภาพจิตดี  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  ยึดการมีส่วนร่วมของชุมชน
  ในการจัดการศึกษา

   

  ปรัชญา

             ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:32:44 น.

โรงเรียนบ้านแจมป๋อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053196025 อีเมล์: mattikachaisangkham@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิภารัตน์ สมณช้างเผือก โทรศัพท์: 0879637728 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]