• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •             1.   ประกันโอกาสทางการศึกษา    

                     มุ่งเน้นให้เด็กในเขตบริการของโรงเรียนทุกคน มีโอกาสเรียนอย่างทั่วถึงและอยู่ในระบบการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

              2.   ประกันประสิทธิภาพ                

                    มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดโดยการบริหารงานและ การสร้างเครือข่ายการทำงานให้มีความโปร่งใส

   

              3.   ประกันคุณภาพ                        

                    มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งเรียนเก่งเป็นคนดีและมีความสุข

   

              4.   ประกันความปลอดภัย              

                     มุ่งเน้นให้นักเรียนจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิเด็กและความปลอดภัยในโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:48:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลาวัลย์ ใจแปง

 • นางวรินทร์ชญา ซอหนองบัวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,665
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-8228 อีเมล์: anubanwiangkaen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหฤทัย ยาละ โทรศัพท์: 0815946680 อีเมล์: somsa25252525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]