• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและพร้อมสู่อาเซียน
  2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้มแข็งในวิชาชีพ
  3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการ
  4. เชื่อมประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
  5. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน และสร้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:39:12 น.

โรงเรียนบ้านหลู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-8229 อีเมล์: banluschool59@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วราภรณ์ แก้วแพร่ โทรศัพท์: 0812970657 อีเมล์: wara.kp2515@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]