โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •  

                  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                    บ้านไทยสมบูรณ์ เดิมชื่อบ้านห้วยหลู้ใน  อพยพมาจากดอยพีสีชายแดนไทย – ลาว เขตตำบลปอ  อำเภอเชียงของ  สาเหตที่ชาวบ้านห้วยหลู้ในอพยพมาเพราะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ก่อการร้าย  จึงอพยพมาตั้งหมู่บ้าน  ๓  หมู่บ้านด้วยกัน  คือ  หมู่บ้านห้วยหลู้ใน  หมู่บ้านไทยสามัคคี  หมู่บ้านห้วยติ้ว    เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านห้วยหลู้ในเมื่อเดือน  กุมภาพันธ์    ๒๕๑๘   ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านคือหัวหน้าหน่วยสงเคราะห์ชาวเขา  นายไสย  เบ้าจรรยา  พร้อมกับนายทา  ชินะข่าย  กำนันตำบลม่วงยายในขณะนั้น       ผู้นำหมู่บ้านคนแรกคือ  นายเซียเปา   แซ่เล่า  ต่อมาในปี  ๒๕๓๗  นายบุญจันทร์   ศรชัยปัญญา  ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านห้วยหลู้ในได้ถวายฎีกาต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ขอตั้งโรงเรียน  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้มีพระราชดำริผ่านทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  ให้จัดตั้งโรงเรียนที่บ้านห้วย หลู้ใน  เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านหลู้  โดยมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านหลู้ (ห้องเรียนสาขาห้วยหลู้)   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๑  ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันที่  ๑๕     มิถุนายน  ๒๕๓๘ เปิดเรียนชั้นอนุบาล  ๑,๒  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เท่านั้น  มีครู  ๑  คน คืออาจารย์สายอรุณ    มูลสถาน   ต่อมาโรงเรียนได้ขออนุญาตจัดตั้ง ยกระดับฐานะจากห้องเรียนสาขา  เป็นโรงเรียนเอกเทศ  และได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ชื่อโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์  ตั้งแต่วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐ มีนายบัญชา  จ๊ะสิงห์ เป็นครูใหญ่  ปัจจุบันนี้ มีนายธนาวัฒน์  ธรรมานุวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:46:30 น.

โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160616 อีเมล์: thaisomboon0137@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กณกพิมพ์ คำศิริ โทรศัพท์: 0954526559 อีเมล์: soisuwan_04@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]