• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านห้วยลึก ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๓ เดิมเป็นโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๔๒ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ตำรวจตระเวนชายแดนได้โอนโรงเรียนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยลึก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 16:55:22 น.

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylukschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพร ชุมมินทะ โทรศัพท์: 0873615810 อีเมล์: praewachabee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]