• กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านห้วยลึก ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๓ เดิมเป็นโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๔๒ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ตำรวจตระเวนชายแดนได้โอนโรงเรียนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยลึก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-28 20:13:49 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายดำรงค์ หาญชนะ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวพิมพร ชุมมินทะ

  • นางสาวสุกานดา บุดดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,474
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylukschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพร ชุมมินทะ โทรศัพท์: 0873615810 อีเมล์: praewachabee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]