• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  ปฏิบัติหน้าที่

  นายทองสุข  อินทะวงศ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการสถานศึกษา

  นายทองไหว  บัวไลเดช

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  นางธนวรรณ  บุดดี

  ผู้แทนครู

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายเจอะ  แซ่ลี

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายคำผาย  บุญมี

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  นางพิริยาพร  สุระ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายสมพงษ์  แซ่เฮ้อ

  ผู้แทน อปท.

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายเลาซ้อ  แซ่ลี

  ผู้แทนศาสนา

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายดำรงค์  หาญชนะ

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  กรรมการและเลขานุการ

      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 16:55:22 น.

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylukschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพร ชุมมินทะ โทรศัพท์: 0873615810 อีเมล์: praewachabee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]