• คณะกรรมการนักเรียน
 •  คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-สกุล

  ปฏิบัติหน้าที่

  ๑.

  เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่กง

  ประธานนักเรียน

  ๒.

  เด็กชายชินดนัย  นันทะเสนา

  รองประธานนักเรียน

  ๓.

  เด็กชายธีรชาติ  กถาธรรมวุฒิ

  เลขานุการ

  ๔.

  เด็กหญิงณิชกานต์  พงษ์สวัสดิ์

  หัวหน้าฝ่ายการงาน

  ๕.

  เด็กหญิงปภาวีร์  บุญมี

  กรรมการฝ่ายการงาน

  ๖.

  เด็กหญิงเจนจิรา  หมอป่า

  กรรมการฝ่ายการงาน

  ๗.

  เด็กหญิงศศิวิมล  นาระเรด

  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  ๘.

  เด็กหญิงยิงลักษณ์  แซ่ลี

  กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  ๙.

  เด็กชายชินดนัย  นันทะเสนา

  หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  ๑๐.

  เด็กหญิงกานต์สิริ ชุมเกษียร

  กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  ๑๑

  เด็กชายธีรชาติ  กถาธรรมวุฒิ

  กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-28 20:13:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดำรงค์ หาญชนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพิมพร ชุมมินทะ

 • นายณัฐวุฒิ ซาวคำเขตต์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,985
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylukschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพร ชุมมินทะ โทรศัพท์: 0873615810 อีเมล์: praewachabee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]