โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • การบริหารงาน
 • -

 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • -

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • -

 • การส่งเสริมความโปร่งใส
 • -

 • การป้องกันการทุจริต
 • -

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ ที่ตั้ง

       โรงเรียนบ้านห้วยเอียน  ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 6  หมู่บ้านห้วยเอียน    ต.หล่ายงาว  อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย  ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2532 โดยราษฎรบ้านห้วยเอียนได้ช่วยกันสร้างอาคารชั่วคราวพื้นติดดิน มุงหลังคาด้วยหญ้าคา ฝาไม้ไผ่  จำนวน 1  หลัง  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  สปจ.ชร.101 / 37   จำนวน 2 หลัง    ต่อมาดินบริเวณภูเขาได้ถล่มลงมาทับอาคารเรียนได้รับความเสียหายจึงได้ของบประมาณปรับสถานที่และรื้อถอนและก่อสร้างซ่อมแซมใหม่  ปีงบประมาณ  2544 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ สปจ.ชร. 101/37 จำนวน 1 หลัง  และปีงบประมาณ 2545  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมชั่วคราวแบบ  สปช.601/26  ขนาด 2 ที่นั่ง  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  รวมเวลาก่อตั้งมาแล้ว  22  ปี    มีผู้บริหารจำนวน  8  คน  ดังมีรายนามต่อไปนี้

                  1.  นายสายันต์  รวมจิตร                   อาจารย์ 2                                      รักษาการแทนครูใหญ่        2532

                  2. นายสมชาย ไชยเขียว                    ครูใหญ่                                         2532 - 2534

                  3. นายพงพุธ หมุดปิน                       ครูใหญ่                                          2534 - 2537

                  4. นายดำรงค์ วงศ์สถิตย์                    ครูใหญ่                                         2537 - 2539

                  5. นายสงกรานต์ ศุภผล                     อาจารย์ใหญ่                                  2539 - 2544

                  6. นายธีระพงษ์  จันต๊ะ               อาจารย์ใหญ่                                          2544 - 2547

                  7. นายธีระพงษ์  จันต๊ะ               ผู้อำนวยการโรงเรียน                                2547 - 2550

                  8. นายกวิน  ฟุ่มเฟื้อง                  ผู้อำนวยการโรงเรียน                               2550 - ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:49:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกวิน ฟุ่มเฟื้อง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยราช

 • นางดาริน มาน้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,989
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huayian07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภเกียรติ สมณช้างเผือก โทรศัพท์: 0922481472 อีเมล์: huayian07@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]