โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • การบริหารงาน
 • -

 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • -

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • -

 • การส่งเสริมความโปร่งใส
 • -

 • การป้องกันการทุจริต
 • -

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ด็กหญิงวิภาพร  โหมดเทศ                    ประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงขวัญข้าว  วงศ์ชัย                      รองประธานสถานักเรียน

  เด็กหญิงบุษยา  สวุรรณเค็ม                     รองประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงชายธนากร  บุญเรืือง                  กรรมการ

  เด็กหญิงพัชรพร  คงสอน                         กรรมการ

  เด็กหญิงวนัชพร  โหมดเทศ                     กรรมการ

  เด็กหญิงกัญญาณัญ  มาที                        กรรมการ

  เด็กชายชนาธิป  คงสอน  คงสอน             กรรมการ

  เด็กหญิงวรัญญา  มาที                     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:49:03 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huayian07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภเกียรติ สมณช้างเผือก โทรศัพท์: 0922481472 อีเมล์: huayian07@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]