โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • การบริหารงาน
 • -

 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • -

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • -

 • การส่งเสริมความโปร่งใส
 • -

 • การป้องกันการทุจริต
 • -

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • 1.  นายสายันต์  รวมจิตร                   อาจารย์ 2              รักษาการแทนครูใหญ่        2532

  2. นายสมชาย ไชยเขียว                    ครูใหญ่                 2532 - 2534

  3. นายพงพุธ หมุดปิน                       ครูใหญ่                 2534 - 2537

   4. นายดำรงค์ วงศ์สถิตย์                    ครูใหญ่                2537 - 2539

   5. นายสงกรานต์ ศุภผล                     อาจารย์ใหญ่         2539 - 2544

   6. นายธีระพงษ์  จันต๊ะ                     อาจารย์ใหญ่                 2544 - 2547

  7. นายธีระพงษ์  จันต๊ะ               ผู้อำนวยการโรงเรียน        2547 - 2550

  8. นายกวิน  ฟุ่มเฟื้อง                  ผู้อำนวยการโรงเรียน      2550 - ปัจจุบัน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:49:03 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huayian07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภเกียรติ สมณช้างเผือก โทรศัพท์: 0922481472 อีเมล์: huayian07@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]