โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • การบริหารงาน
 • -

 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • -

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • -

 • การส่งเสริมความโปร่งใส
 • -

 • การป้องกันการทุจริต
 • -

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •  

         
   
   
      กล่องข้อความ: นายกวิน ฟุ่มเฟื้อง

   

   

   

   

   

   

   


  กล่องข้อความ: นางดาริน มาน้อย
นางสาวเจตสุภา มาน้อย
กล่องข้อความ: นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยราช
นางกมลสักษณ์ บุตรดี
กล่องข้อความ: นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือก
นายวรเดช วงศ์ชัย
สี่เหลี่ยมมุมมน: งานบุคลากร                                                   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:49:03 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huayian07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภเกียรติ สมณช้างเผือก โทรศัพท์: 0922481472 อีเมล์: huayian07@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]