โรงเรียนปอวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.  นายบุญ   ลือชา                           ประธาน

  ๒.  นายไทยรัตน์   ลือชา                   กรรมการ

  ๓.  นายคำผาย   ใจกัณฑ์                  กรรมการ

  ๔.  นายอนุันต์   คำอ้าย                     กรรมการ

  ๕.  นายคำปัน   แสงงาม                   กรรมการ

  ๖.  พระครูสถิตย์  ศีลสุนทร                กรรมการ  

  ๗.  นายสายัญห์   ย่องเส้ง                 กรรมการ

  ๘  นายสมจิต   ติธิ                            กรรมการ

  ๙.  นายเอกราช   ลือชา                     กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-30 18:58:06 น.

โรงเรียนปอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5316-0977 อีเมล์: porwitthaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรีชา ปวงคำ โทรศัพท์: 0894342179 อีเมล์: Preecha0894342179@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]