โรงเรียนขุนขวากพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี  2565 นักเรียนของโรงเรียนขุนขวากพิทยา มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านโดยสถานศึกษาได้จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการของเด็กทั้งในและนอกโรงเรียน มีสุขภาพอนามัยที่ดีเหมาะสมตามวัย เป็นเด็กดี มีระเบียบวินัย

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 13:06:10 น.

โรงเรียนขุนขวากพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053608370 อีเมล์: kkpittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูสกุล เขตรักษา โทรศัพท์: 0871750874 อีเมล์: chusakul27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]