• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

  10

  ร.ต.ท.วีระพงษ์  หัตถกอง

  ประธานกรรมการ

              9                4                 5

              นางติ๋ม     สอนใจ             นายดวงแก้ว  มีความรัก   นายศักดิ์ณรงค์  สิริพุทธาสกุล      

               ผู้แทนผู้ปกครอง                        ผู้แทนครู                      ผู้แทนองค์กรชุมชน       

   6     7   9

  นายวราภรณ์     ศรีอ่อน      นายวุฒิชัย    อุสาใจ             นายโจม      จันทะวงศ์   

  ผู้แทนศิษย์เก่า           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   

  99  3

   นายสมชาติ     แซ่ฟุ้ง         ร.ต.ต.สมพร     ถาวงศ์       นางจุฑารัตน์  ไชยลังการ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  12  9  9    

        นายธนาวุฒิ     หัตถกอง             นายวีรชาติ    แสงงาม      นายเอกลักษณ์  หัตถกอง 

         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                            9                         16 

                           นายไท     หัตถกอง                             นายผดุง     ยาละ

                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:20 น.

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5391-8430 อีเมล์: panghud@panghud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพงษ์ ปานต๊ะรังษี โทรศัพท์: 0808092432 อีเมล์: tokkapa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]