• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ 
        ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปี่ยมวิชาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมน้อมนำชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความสุจริต คิดก้าวทันเทคโนโลยี มีกายใจสมบูรณ์  เป็นศูนย์การเรียนรู้   คู่การบริหารแบบมีส่วนร่วม  รวมใจพัฒนาครูมืออาชีพ

     

    pp


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:20 น.

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5391-8430 อีเมล์: panghud@panghud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพงษ์ ปานต๊ะรังษี โทรศัพท์: 0808092432 อีเมล์: tokkapa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]