โรงเรียนบ้านผาแล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลโรงเรียน

   

  1. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

  1.1  สถานที่ตั้ง

  ชื่อสถานศึกษา  บ้านผาแล  ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 6 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310 โทรศัพท์  053-160080  E-mail : phalaeshool@gmail.com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 6 บ้านผาแล

   

  1.2  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

  โรงเรียนบ้านผาแล ตั้งขึ้นตามโครงการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของหน่วยเฉพาะกิจ กองพลที่  4        เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2518 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง ขนาด 8x20 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี งบประมาณราคา  15,000 บาท เริ่มเปิดเรียน มีนักเรียน จำนวน 26 คน ทำการสอนโดยทหารและตำรวจ ปีการศึกษา  2519 ทางกองพลที่ 4 ได้จ้างนายประสาท ถุงปัญญา มาเป็นครูสอนร่วมกับทหารและตำรวจ

  ปีการศึกษา 2522 กองพลที่ 4 ได้โอนโรงเรียนบ้านผาแลมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในวันที่ 5 ธันวาคม 2522 โดยมีนายศักดิ์ดา  อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ลงนาม และได้ส่งตัวนายวิษณุ  ศิริเวช ข้าราชการครูตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านปอกลาง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านผาแล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2523

  ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนบ้านผาแลได้รับงบประมาณนอกราชการ จำนวน 1,100,100 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ชร.01 ลักษณะสร้างด้วยคอนกรีตชั้นเดียว 5 ห้อง ขนาด 428 ตารางเมตร และบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 202 ขนาด 30.24 ตารางเมตร เป็นลักษณะ 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ งบประมาณ 300,000 บาท

  ปีการศึกษา 2529 ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 ขนาด 33 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ชุด งบประมาณ 70,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบสามัญ 202/26 ขนาด 200 ตารางเมตรลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคากระเบื้อง 1 หลัง 2 ประตู งบประมาณ 220,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ แบบ สปช.601/26 ขนาด 24.36 ตารางเมตร จำนวน 5 ที่นั่งลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐฉาบปูน หลังคากระเบื้อง งบประมาณ 90,000 บาท

  ปีการศึกษา 2530 ชาวบ้านผาแลร่วมสร้างบ้านพักครูชั่วคราว 1 หลัง 2 ห้อง งบประมาณ 30,000 บาท

  ปีการศึกษา 2536 ได้รับสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 25,000 บาท สร้างบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 32 ตารางเมตร เครื่องกรองน้ำ ถังน้ำดื่ม 1 ชุด

  ปีการศึกษา 2537 ชาวบ้านผาแลร่วมกับคณะครูจัดทำผ้าป่า เพื่อจัดสร้างรั้วโรงเรียน 280 ตารางเมตรงบประมาณ 20,000 บาท และจัดสร้างบ่อน้ำดื่ม 1 บ่อ งบประมาณ 10,000 บาท

  ปีการศึกษา 2538 ชาวบ้านผาแลร่วมกับคณะครูสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 54 ตารางเมตร 1 ชั้น 2 ห้องพื้นไม้ ฝาไม้ หลังคาสังกะสี งบประมาณ 35,000 บาท

  ปีการศึกษา 2539 ชาวบ้านผาแลร่วมกับคณะครูร่วมกันสร้างโรงอาหาร 1 หลัง 2 ห้อง ขนาด 24 ตารางเมตรงบประมาณ 10,000 บาท

  ปีการศึกษา 2541 ชาวบ้านผาแลร่วมกับคณะครูร่วมกันสร้างเรือนเพาะชำ 1 หลัง ขนาด 12 ตารางเมตรงบประมาณ 3,000 บาท

  ปีการศึกษา 2542 ชาวบ้านผาแลร่วมกับคณะครูร่วมกันจัดทำผ้าป่า ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว ปูกระเบื้องและสร้างห้องน้ำ เพื่อเป็นอาคารเรียนอนุบาล งบประมาณ 30,000 บาท

  ปีการศึกษา 2550 ชาวบ้านผาแลร่วมกับคณะครูจัดทำผ้าป่ากรุงเทพ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชุด งบประมาณ 100,000 บาท

  ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนจำนวน 105 คน เป็นนักเรียนชาย 51 คน นักเรียนหญิง 53 คน มีข้าราชการครู 3 คน พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน  โดยมีนายประมวล  แสงแก้ว    ข้าราชการครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแล

   

  1.3  ขนาดที่ตั้ง

  -            อาณาเขต

  โรงเรียนบ้านผาแล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  ทิศเหนือ จด ลำห้วยสาธารณะประโยชน์, ที่สาธารณประโยชน์

  ทิศใต้ จด ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านปางค่า-บ้านผาแล-บ้านลุง

  ทิศตะวันออก จด ทางสาธารณะประโยชน์

  ทิศตะวันตก จด ที่สาธารณประโยชน์, ที่มีการครอบครอง

  -            ขนาดพื้นที่

  โรงเรียนมีพื้นที่บริเวณทั้งสิ้น 4 ไร่ - งาน 13 ตารางวา ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทะเบียนที่ ชร.580 โดยแบ่งพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ เป็นดังนี้

  - พื้นที่ตั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ ประมาณ ไร่    

  - พื้นที่สนามกีฬา ประมาณ ไร่

  - พื้นที่การเกษตร/สวนป่า สวนย่อม ประมาณ  ไร่ งาน ตารางวา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:22:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศิวกรณ์ คำปา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเจนนุวัตร นิติวิทยากุล

 • นางสาวจันทร์ศิริ ช่างเขียนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,758
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผาแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 098 9539527 อีเมล์: phalaeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนินทิตา บุญนะ โทรศัพท์: 0979780827/0864696958 อีเมล์: anintita097@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]