โรงเรียนบ้านผาแล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านผาแล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม นำพาสุจริตด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามจุดเน้นที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญาของโรงเรียน

  อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา

  “บัณฑิตย่อมฝึกตนเอง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:22:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศิวกรณ์ คำปา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจันทร์ศิริ ช่างเขียน

 • นายเจนนุวัตร นิติวิทยากุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผาแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 098 9539527 อีเมล์: phalaeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนินทิตา บุญนะ โทรศัพท์: 0979780827/0864696958 อีเมล์: anintita097@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]