• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

             ๑. นายเอกภพ             จตุโชคอุดม                          ประธานกรรมการ

            ๒. นายสมศักดิ์             แซ่ลี                                    กรรมการผู้นำชุมชน

            ๓. นายอภิชาต             ยอดมณีบรรพต                      กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

            ๔. นายชิงชัย               ยอดมณีบรรพต        กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            ๕. นายเจริญชัย           ยอดมณีบรรพต                        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

            ๖. นายสายันห์            ขิใสยา                                     กรรมการผู้แทนครู

            ๗. นายกิตติชัย            อนุชิตวรการ                           กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

            ๘. นายชินวัตร             อินทรีย์                                  กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

            ๙. นายชัยพิสิทธิ์           วาจาสุภาพ                          กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

            ๑๐. นางวราภรณ์          ยอดมณีบรรพต                      กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

            ๑๑. นางสาวศุภพิชญ์      อุสาใจ                               กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

            ๑๒. นายสันติ                 แซ่ว่าง                              กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

            ๑๓. นายวัฒนา              ปรีดีพจนา                          กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

            ๑๔. นายเน้ง                 แซ่ย่าง                               กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

            ๑๕. นายปริญญา          สาระคนธ์                            กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:45:24 น.

โรงเรียนบ้านห้วยหาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029375 อีเมล์: huayhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยพร กันศรีเวียง โทรศัพท์: 0998808745 อีเมล์: k.chaiporn14@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]