• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านห้วยหานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

    ปรัชญาโรงเรียน  การศึกษาเป็นเครื่องชี้นำแห่งปัญญา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:45:24 น.

โรงเรียนบ้านห้วยหาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029375 อีเมล์: huayhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยพร กันศรีเวียง โทรศัพท์: 0998808745 อีเมล์: k.chaiporn14@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]