โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านห้วยคุ   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘   ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย   จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ตามนโยบายกองทัพบกที่  ๓๓ / ๒๕๒๖  ประชากรทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่าม้ง  โดยอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์  ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๕๓๒ ได้โอนเข้ามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านผาแล    และได้รับการอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศจากโรงเรียนบ้านผาแล ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  จนมาถึงปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 15:55:40 น.

โรงเรียนบ้านห้วยคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53160026 อีเมล์: huay_khu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัชรพล นนทะคำจันทร์ โทรศัพท์: 0877891544 อีเมล์: aimless.033@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]