โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่

  นายศตวรรษ      กตเวทิตากุล  

  ผู้นำชุมชม ประธานกรรมการ

  นายปอ    แซ่มัว  

  ผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายเกรียงเดช  สมรักอมร

  ผู้แทนศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายสุรพล      แซ่ย่าง 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายเม่ง    แซ่ลี      

  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายชัย      แซ่ว่าง   

  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายจึ        แซ่ลี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายบุญชัย    แซ่มัว  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายเกรียงศักดิ์     อนุเสาวรีย์ดอย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายเลาเปา     แซ่ย่าง     

  ผู้แทนองค์กรศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายเว้ง    แซ่จาง

  ผู้แทนองค์กรศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายพงษ์ศักดิ์     ธนาวุฒิชัย   

  ผู้แทน อปท. คณะกรรมการสถานศึกษา

  นายธนัท      รัตนลีตระกุล

  ผู้แทนองค์กรชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา

   นายกรกฎ         รวมสุข 

  ผู้แทนครู คณะกรรมการสถานศึกษา

  ว่าที่พันโทมรกต     อินปั๋น

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

   

    

   

            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 15:55:40 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่พันตรีมรกต อินปั๋น
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนายสันติ จรัลอารีกุล

 • นางธนรดา กันติ๊บสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,812
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53160026 อีเมล์: huay_khu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัชรพล นนทะคำจันทร์ โทรศัพท์: 0877891544 อีเมล์: aimless.033@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]