โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ขื่อ-สกุล

  ปฏิบัติหน้าที่

  นางสาววณิสา            แซ่ย่าง

  ประธานนักเรียน

  นางสาวห่า                 แซ่ย่าง

  รองประธานนักเรียน

   เด็กหญิงกัญญาวัฒน์   แซ่ลี

  เลขานุการ

  เด็กชายเจ๊ง                แซ่ย่าง

   

  เด็กชายชยานันท์        แซ่ลี

   

  เด็กหญิงอมรา            แซ่ลี

   

  เด็กหญิงวันดี              แซ่ลี

   

  เด็กหญิงกื่อ                แซ่มัว

   

  เด็กหญิงไหมดา          แซ่ซ้ง

   

  เด็กหญิงอารีย์           แซ่ซ้ง

   

  เด็กชายซันนี่             แซ่ว่าง

   

  เด็กชายธีรเทพ          กมลลาสน์โกมล

   

  เด็กชายภูวดล           อนุสาวรีย์ดอย

   

  เด็กชายสุนทรพจน์     แซ่ลี

   

  เด็กหญิงพรทิพย์        แซ่โซ้ง

   

  เด็กหญิงกชพร           แซ่ท้าว

   

  เด็กหญิงขวัญพร         ลีบำรุงรักษ์

   

  เด็กหญิงยุวดี              แซ่ลี

   

  นางสาวกันยารัตน์       แซ่ลี

   

  นางสาวลินดา            แซ่ลี

   

  เด็กหญิงกาญจนา       อนุสาวรีย์ดอย

   

  นางสาวรัตนา             ธนาวุฒิชัย

   

  เด็กหญิงรัตนา            แซ่โซ้ง  

   

  นายทวี                      แซ่หว้า

   

  เด็กหญิงสุจิตดา         อนุสาวรีย์ดอย

   

  เด็กหญิงพิม์นิภา         แซ่โซ้ง

   

  เด็กหญิงนิดา              แซ่ซ้ง

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 15:55:40 น.

โรงเรียนบ้านห้วยคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 093-3163872 อีเมล์: huay_khu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัชรพล นนทะคำจันทร์ โทรศัพท์: 0877891544 อีเมล์: aimless.033@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]