โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 288 บ้านอยู่สุข หมู่ 10 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมีภารกิจจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 ชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 ชั้นเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ชั้นเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงแก่นเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทาง 109 กิโลเมตร โรงเรียนมีเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตร

            เดิมทีโรงเรียนมีสภาพเป็นห้องเรียนบ้านอยู่สุขและยกฐานะเป็นโรงเรียนบ้านปางปอสาขาอยู่สุข และได้เลื่อนเป็นโรงเรียนไตรมิตรวิทยา โดยชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคเงินและหญ้าคาในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 2 หลัง จึงนับได้ว่าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

            ในปีพ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้มาออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท และได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6 x 9 เมตร จำนวน 1 หลัง และชาวบ้านร่วมกับคณะครูสร้างห้องเก็บของ 1 หลัง โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

            ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช. 105/2529 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,700,000 บาท

            ในปีงบประมาณ 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียน สปช. 105/2529 จำนวน 4 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณสร้างส้วมตามโครงการมิยาซาว่า แบบ 601/2526 จำนวน 4 ที่นั่ง

            ปีงบประมาณ 2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 60,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543

            ในวันที่ 10 ตุลาคม 2544 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 10,000 บาท

            ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง จำนวน 470,000 บาท

            ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากฝ่ายควบคุมงานประเมินราคาและศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล จำนวน  350,000 บาท

            ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับงบประมาณแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 8 จำนวน 200,000 บาท

            ในเดือนมีนาคม 2554 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารอนุบาล จำนวน 68,000 บาท

            ในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 50,000 บาท

            ในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณบริจาคทำถนนเข้าโรงเรียน จำนวน 60,000 บาท

            ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ได้จัดผ้าป่าการศึกษา ได้งบประมาณ จำนวน 102,986 บาท

            ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง แบบ สปช หลังละ 617,000 บาท

            ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 85,000 บาท

            ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณบริจาคจากสมาคมไทยสิงคโปร์มูลนิธิ สร้างห้องน้ำนักเรียน จำนวน 75,000 บาท

            ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณบริจาคจากคุณชัยรัฐ หอณรงค์ศิริ สร้างแท็งก์น้ำและที่แปรงฟันอนุบาล จำนวน 75,000 บาท 

            ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ใช้งบประมาณต่อเติมโรงอาหาร และห้องตอกลาย จำนวน 75,000 บาท ตามแผนปฏิบัติการ

            ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณจากการจัดผ้าป่าสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 138,000 บาท 

            ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยสร้างสนามเปตอง จำนวน 25,000 บาท 

            ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องสหกรณ์นักเรียน จำนวน 150,000 บาท จาก สพฐ.

            ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 3 หลัง จำนวน 200,000 บาท จาก สพฐ.

            ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเฟสไฟฟ้าภายในโรเรียน จำนวน 300,000 บาท จาก สพฐ.

            ในเดือนกกันยายน พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรเรียน จำนวน 497,000 บาท จาก สพฐ.

            ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 100,000 บาท จาก สพฐ.

            ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องสมุด  จำนวน 400,000 บาท จากสโมสรไลออนส์ เจ้าพระยา ภาค 310 C

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 07:52:30 น.

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-539-186-44 อีเมล์: Schooltrimit@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นฤมล แซ่จ๋าว โทรศัพท์: 0821054179 อีเมล์: monack0214@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]