โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายสมจิตร  ตาพิชัย           ตำแหน่งประธานกรรมการ   
  2. นายธรรมสาร  เบ็ญจฆรณี      ตำแหน่งกรรมการ            
  3. นายวรรณไชย  เมืองมูล         ตำแหน่งกรรมการ           
  4. นายคำจันทร์  ธิวงศ์            ตำแหน่งกรรมการ           
  5. พระหนุ่ม ปริสุทโธ             ตำแหน่งกรรมการ           
  6. นายอาลืม  แยมอ     .          ตำแหน่งกรรมการ           
  7. นายกิตติพงษ์   อยู่ลึ           ตำแหน่งกรรมการ            
  8. นายวัชรินทร์  ฤทธิ์รักษา       ตำแหน่งกรรมการ           
  9. นายทองยวด  เขจร            ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 07:52:30 น.

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-539-186-44 อีเมล์: Schooltrimit@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นฤมล แซ่จ๋าว โทรศัพท์: 0821054179 อีเมล์: monack0214@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]