โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •  

   

  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

  ผู้อำนวยโรงเรียน

  นายทองยวด   เขจร

   

  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

                                                         นางชนิดา  ธรรมลังกา                                                     

  1. นายพยุงศักดิ์  เตวิน

  2. นางสาวศิริประภา  บุญสูง

  3. นางนฤมล  แซ่จ๋าว

  4. นางปาณิสรา  ศรีสงคราม

  5. นายวีรพล  ยั่วยวน

  6. นางสาวชนัญชิดา  วิชา

  7. นางสาวดลพร  สุภาพ

  8. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์

  9. นางสาวปุณณาสา  ไชยลังการ

  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

  นายวัชรินทร์   ฤทธิ์รักษา

  1. นางประวีณา  ไชยพุฒ

  2. นางปาณิสรา ศรีสงคราม

  3. นายสุทธิพงศ์   ชัยวงค์

  4. นายสุภาพ  คำจันทร์

  5. นางนฤมล  แซ่จ๋าว

  6. นางสาวปุณณาสา  ไชยลังการ

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

  นายสัจจา   ประชันกิจพัฒนา

   

  1. นายสุภาพ   คำจันทร์

  2. นายวัชรินทร์  ฤทธิ์รักษา

  3. นางลักษินา  วงศ์ดาว

  4. นางสุกัญญา  แพงพงา

  5.  นางสาวดลพร  สุภาพ

  6.  นายวีรพล  ยั่วยวน

  7. นางสาววิรัญชนา  แซ่มัว

  8. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์

  9. นางนฤมล  แซ่จ๋าว

  10. นางปาณิสรา  ศรีสงคราม

  11. นางประวีณา  ไชยพุฒ

  12. นายสาคร  ตาพิชัย

  หัวหน้างานบริหารงานบุคลากร

  นางลักษินา  วงศ์ดาว

  1. นายณรงค์เดช  โนขัติ

  2. นางสุกัญญา  แพงพงา

  3. นางสาวชนัญชิดา  วิชา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 07:52:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองยวด เขจร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชนิดา ธรรมลังกา

 • นางปาณิสรา ศรีสงครามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-539-186-44 อีเมล์: Schooltrimit@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นฤมล แซ่จ๋าว โทรศัพท์: 0821054179 อีเมล์: monack0214@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]