โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •  

  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

   

   

   

   

   

   

  ผู้อำนวยโรงเรียน

  นายทองยวด   เขจร

                                                              

   

   

   

   

  1. นายพยุงศักดิ์  เตวิน

  2. นางสาวศิริประภา  บุญสูง

  3. นางนฤมล  แซ่จ๋าว

  4. นางปาณิสรา  ศรีสงคราม

  5. นายวีรพล  ยั่วยวน

  6. นางสาวชนัญชิดา  วิชา

  7. นางสาวดลพร  สุภาพ

  8. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์

  9. นางสาวปุณณาสา  ไชยลังการ

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. นางประวีณา  ไชยพุฒ

  2. นางปาณิสรา ศรีสงคราม

  3. นายสุทธิพงศ์   ชัยวงค์

  4. นายสุภาพ  คำจันทร์

  5. นางนฤมล  แซ่จ๋าว

  6. นางสาวปุณณาสา  ไชยลังการ

   

   

   

   

   

  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

  นางชนิดา  ธรรมลังกา

  หัวหน้างานบริหารงานบุคลากร

  นางลักษินา  วงศ์ดาว

  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

  นายวัชรินทร์   ฤทธิ์รักษา

   

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

  นายสัจจา   ประชันกิจพัฒนา

   

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายสุภาพ   คำจันทร์

  2. นายวัชรินทร์  ฤทธิ์รักษา

  3. นางลักษินา  วงศ์ดาว

  4. นางสุกัญญา  แพงพงา

  5.  นางสาวดลพร  สุภาพ

  6.  นายวีรพล  ยั่วยวน

  7. นางสาววิรัญชนา  แซ่มัว

  8. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์

  9. นางนฤมล  แซ่จ๋าว

  10. นางปาณิสรา  ศรีสงคราม

  11. นางประวีณา  ไชยพุฒ

  12. นายสาคร  ตาพิชัย

   

   

   

  1. นายณรงค์เดช  โนขัติ

  2. นางสุกัญญา  แพงพงา

  3. นางสาวชนัญชิดา  วิชา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

   

   

   

   

   

   

  ผู้อำนวยโรงเรียน

  นายทองยวด   เขจร

                                                              

   

   

   

   

  1. นายพยุงศักดิ์  เตวิน

  2. นางสาวศิริประภา  บุญสูง

  3. นางนฤมล  แซ่จ๋าว

  4. นางปาณิสรา  ศรีสงคราม

  5. นายวีรพล  ยั่วยวน

  6. นางสาวชนัญชิดา  วิชา

  7. นางสาวดลพร  สุภาพ

  8. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์

  9. นางสาวปุณณาสา  ไชยลังการ

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. นางประวีณา  ไชยพุฒ

  2. นางปาณิสรา ศรีสงคราม

  3. นายสุทธิพงศ์   ชัยวงค์

  4. นายสุภาพ  คำจันทร์

  5. นางนฤมล  แซ่จ๋าว

  6. นางสาวปุณณาสา  ไชยลังการ

   

   

   

   

   

  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

  นางชนิดา  ธรรมลังกา

  หัวหน้างานบริหารงานบุคลากร

  นางลักษินา  วงศ์ดาว

  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

  นายวัชรินทร์   ฤทธิ์รักษา

   

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

  นายสัจจา   ประชันกิจพัฒนา

   

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายสุภาพ   คำจันทร์

  2. นายวัชรินทร์  ฤทธิ์รักษา

  3. นางลักษินา  วงศ์ดาว

  4. นางสุกัญญา  แพงพงา

  5.  นางสาวดลพร  สุภาพ

  6.  นายวีรพล  ยั่วยวน

  7. นางสาววิรัญชนา  แซ่มัว

  8. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์

  9. นางนฤมล  แซ่จ๋าว

  10. นางปาณิสรา  ศรีสงคราม

  11. นางประวีณา  ไชยพุฒ

  12. นายสาคร  ตาพิชัย

   

   

   

  1. นายณรงค์เดช  โนขัติ

  2. นางสุกัญญา  แพงพงา

  3. นางสาวชนัญชิดา  วิชา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 07:52:30 น.

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-539-186-44 อีเมล์: Schooltrimit@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นฤมล แซ่จ๋าว โทรศัพท์: 0821054179 อีเมล์: monack0214@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]