โรงเรียนบ้านทรายทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ผลงานนักเรียน
 • ผลงานของนักเรียนในระดับต่างๆ

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ

  ฝ่ายวิชาการ                                       นางสาวรมณ   คำมา  ,  นายสมศักดิ์   ไชยลังการ 

                                                          นางปิยพร   ไพรมิ่งมงคล

  ฝ่ายปกครอง                                      นายรัฐเขต  ศรีเกื้อกูล,     นางเพ็ญนภา   ศรีเกื้อกูล

  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ                      นายซามูละ   นายยอย    ,นางสินจัย   นายยอย

                                                          นางสาวสุนิสา  สุธรรมมา     

  ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม       นายมารุต    ลือชา , นายจำรัส   สมควร

  ฝ่ายสุขภาพอนามัย                            นางสาวลลิดา   กองกรม  , นางธมนภัทร   ไชยอิ่นคำ

                                                          นางสุกัญยา    อุสาใจ

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์                            นายสายันห์    จันทร์สุข   ,  นางสาวมะลิวัลย์   แสนเดช

  ที่ปรึกษาสภานักเรียน                        ผอ.สุรศักดิ์   อุทธวัง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:45:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุริยา สมฤทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปิยะพร ไพรมิ่งมงคล

 • นายจำรัส สมควรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029371 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จำรัส สมควร โทรศัพท์: 0843882721 อีเมล์: teachernop@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]