โรงเรียนบ้านทรายทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ผลงานนักเรียน
 • ผลงานของนักเรียนในระดับต่างๆ

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ โรงเรียน

             ภายในปี 2564 โรงเรียนบ้านทรายทองเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน

  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สืบสานวัฒนธรม ประเพณี

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินรอยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารอย่างมีส่วนร่วม


  คำขวัญของโรงเรียน                   ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม นำด้านวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

   ปรัชญาโรงเรียน                           ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย   มีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์

   สีประจำโรงเรียน                       สีแดง – สีเหลือง

   อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     ยิ้มใส ไหว้สวย 

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:45:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุริยา สมฤทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสายัณห์ จันทร์สุข

 • นายมารุต ลือชาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,023
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029371 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จำรัส สมควร โทรศัพท์: 0843882721 อีเมล์: teachernop@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]