• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเตา

  1. นายเอกศักดิ์  ทรัพย์จตุโชค                             ประธานกรรมการ

  2. นายแคะฮิน  แซ่ฟุ้ง                                         กรรมการ

  3. นายเดชา  พันดา                                            กรรมการ

  4. นายสิทธิชัย  แซ่ฟุ้ง                                        กรรมการ

  5. นายอภิรักษ์  แซ่ฟุ้ง                                         กรรมการ

  6. นายวิทวัส  แซ่ฟุ้ง                                           กรรมการ                   

  7. นายเกาเจียว  ฝุหว้า                                        กรรมการ

  8. นายนรินทร์  เกษมศุภกิจวงศ์                            กรรมการ

  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตา                   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:17:47 น.

โรงเรียนบ้านหนองเตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: Nongtao.cri4@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]