• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แซ่จ๋าว               ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายภูมิรพี    แซ่ฟุ้ง                    รองประธาน

  3. เด็กหญิงพรชิตา    แซ่ฟุ้ง                  กรรมการ

  4. เด็กหญิงรุ่งนภา    แซ่ฟุ้ง                   กรรมการ

  5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  มวลสุชัย             กรรมการ

  6. เด็กหญิงธาริณี  แซ่ลี                         กรรมการ

  7. เด็กชายภุมิรินทร์  แซ่ฟุ้ง                    กรรมการ

  8. เด็กชายตุลา  แซ่จ๋าว                         กรรมการ

  9. เด็กหญิงจินปภา  แซ่จ๋าว                    กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:17:47 น.

โรงเรียนบ้านหนองเตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: Nongtao.cri4@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]