โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) ชื่อเดิม “บ้านป่าตาล(ประสาทวิทย์)”ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  ใช้ศาลาวัดม่วงบุญเรือง เป็นสถานที่เรียน  และย้ายมาตั้งในสถานที่ปัจจุบัน ณ บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าตาลดอย ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย                   เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น  “อนุบาลขุนตาล  (ป่าตาล-เจดีย์)” ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. รอบแรก มีผลการประเมิน ระดับดี ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอขุนตาล และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม                        

                         ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา( องค์การมหาชน) หรือ สมศ. รอบสอง ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ ตามหนังสือสำคัญ ที่ สมศ.๓๐๙๕๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:04:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอุดร รู้ยาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิไล เอี่ยมละออง

 • นางกุลนันท์ คำบุญส่งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7028 อีเมล์: a_khuntan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชาญเดช ศิริเทพ โทรศัพท์: 0882944557 อีเมล์: chandettorng@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]