โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.      นายสมชาย  เทพศักดิ์              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                              ประธานกรรมการ

  2.      นายบรรจง  คำของ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                               กรรมการ

  3.      พระครูวรกิตติ                          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่                     กรรมการ

  4.      นายสอน สืบสมบัติ                   ผู้แทนผู้ปกครอง                                                                         กรรมการ

  5.      นายสุรวิทย์   จอมอาจ              ผู้แทนครู                                                                                    กรรมการ

  6.      นายเจริญทรัพย์  ปัญญาไว       ผู้แทนศิษย์เก่า                                                                            กรรมการ

  7.      นายสมบูรณ์   คำของ               ผู้แทนองค์กรชุมชน                                                                     กรรมการ

  8.      นายสมศักดิ์   ปรีชุม                 ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                                กรรมการ

  9.      นายวิทยา    ทากัน                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)                      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 09:24:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยา ทากัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพิกุลทอง ผาแก้ว

 • นายสุรวิทย์ จอมอาจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,676
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5372-0091 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรวิทย์ จอมอาจ โทรศัพท์: 0931579178 อีเมล์: surawit9178@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]