โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงแพรวา       อินสอน                                                              ประธานสภานักเรียน

  2.ด็กชายธีรวัฒน์          แก้วมาไกล                                                       รองประธาน

  3.เด็กชายนภัสกร          เงินท๊อก                                                           เหรัญญิก

  4.เด็กหญิงปรานทิพย์    มาฟู                                                                 ผู้ช่วยเหรัญญิก

  5. เด็กชายสุรศักดิ์         ธรรมชาติ                                                          กรรมการ

  6. เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  สุภาอินทร์                                                          กรรมการ

  7.เด็กชายจามิกร  ไชยพล                                                                     กรรมการ                                                                 

  8.เด็กหญิงสิริกานต์  แซ่ก๊วย                                                                  กรรมการ

  9.เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญทองโท                                                              กรรมการ

  10.เด็กหญิงกมลชนก  เหล็กแก้ว                                                           กรรมการ

  11.เด็กหญิงชญานุช  รู้แพร่                                                                   กรรมการ

   


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 09:24:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยา ทากัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุรวิทย์ จอมอาจ

 • นางพิกุลทอง ผาแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,682
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5372-0091 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรวิทย์ จอมอาจ โทรศัพท์: 0931579178 อีเมล์: surawit9178@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]