โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่ามุ่งเน้นจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นคนดี  คนเก่งและดำรงชีวิตอยู่ในสังคม  อย่างมีความสุข

  ปรัชญาของสถานศึกษา

                    ปัญญาคือขุมทรัพย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 09:24:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยา ทากัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพิกุลทอง ผาแก้ว

 • นางมยุรา กาจิตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,629
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5372-0091 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรวิทย์ จอมอาจ โทรศัพท์: 0931579178 อีเมล์: surawit9178@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]