• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑. นายแต่ง       วิไล            ผู้ทรงคุณวุฒิ              ประธานกรรมการ

  ๒. นายสุบิน      อินปันส่วน   ผู้ทรงคุณวุฒิ              รองประธาน

  ๓. นางสำรวย    มาลาทอง   ผู้แทนผู้ปกครอง         กรรมการ

  ๔. นางอัญญานี ฉันทะ         ผู้แทนครู                   กรรมการ

  ๕. นางสมจิต     กุมพันธุ์      ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ

  ๖. นางเขมาณัฐ  สมบูรณ์     ผู้แทนศิษย์เก่า           กรรมการ

  ๗. นางสุพรรณ์   วิไล           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

  ๘. พระภัทรคม  ภัทรคโม     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่    กรรมการ

  ๙. นางผกาพรรณ์  วงค์จา    ผู้อำนวยการสถานศึกษา       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 15:00:02 น.

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0899977767 อีเมล์: Huayhomkhuntan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรำไพ ปงรังษี โทรศัพท์: 0931361108 อีเมล์: rumpai_pong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]