• คณะกรรมการนักเรียน
 •         คณะกรรมการนักเรียน

  ๑.เด็กชายวรพงศ์  แก้วมาลา             ประธานนักเรียน

  ๒.เด็กหญิงจุรีรัตน์   วิจารณ์              รองประธาน

  ๓.เด็กหญิงปุณยนุช     เทพศักดิ์       กรรมการ

  ๔.เด็กหญิงวราพร      ไกรษี             กรรมการ

  ๕.เด็กหญิงกมลลักษ์    จัดที่            กรรมการ

  ๖.เด็กชายจิรวัฒน์       สีสมดี            กรรมการ          

  ๗.เด็กหญิงกชพร  กันทะมณี            เหรัญญิก      

  ๘.เด็กชายชิติพัทธ์  วังคีรี                เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 15:00:02 น.

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0899977767 อีเมล์: Huayhomkhuntan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรำไพ ปงรังษี โทรศัพท์: 0931361108 อีเมล์: rumpai_pong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]