• ข้อมูลผู้บริหาร
  • นางผกาพรรณ์  วงค์จา  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ายห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)

    วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  กศ.บ. บริหารการศึกษา 

    โทรศัพท์  089-9977767  E-mail  Paka_pan@hotmail.com   


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 15:00:02 น.

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0899977767 อีเมล์: Huayhomkhuntan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรำไพ ปงรังษี โทรศัพท์: 0931361108 อีเมล์: rumpai_pong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]