• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •       โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นองค์กรแห่งคุณภาพควบคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 15:00:02 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางผกาพรรณ์ วงค์จา
  • แนะนำบุคลากร

  • นางอัญญานี ฉันทะ

  • นางรำไพ ปงรังษีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,774
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53193176 อีเมล์: Huayhomkhuntan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรำไพ ปงรังษี โทรศัพท์: 0931361108 อีเมล์: rumpai_pong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]