• ประวัติโรงเรียน
  •                 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ. 2486 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 5 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไปทางอำเภอขุนตาลประมาณ 12 กิโลเมตร มีผู้บริหาร 1 คน ครู 3 คน ช่างครุภัณฑ์(นักการภารโรง) 1 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน และธุรการ  1 คน มีนักเรียนจำนวน 62 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) มีเขตบริการอยู่ 2 หมู่บ้าน คือบ้านห้วยโป่งหมู่ที่ 5 มี 125 หลังคาเรือน และบ้านห้วยโป่งหมู่ที่ 19 มี 118 หลังคาเรือน  ชุมชนมีความเข้มแข็งและตระหนักในการร่วมมือพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:08:27 น.

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5316-0115 อีเมล์: school.banpong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณาตยาณี เทือกตา โทรศัพท์: 0933074581 อีเมล์: krutamn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]